fbpx

“Sav naš luksuz je Crveni križ”: zagrebačke žene u Prvom svjetskom...

„Koliko smo se promijenili! Sav naš luksus je crveni križ, naše zabave - rad, naš lakomisleni smiješak - ozbiljnost.“  piše Obzor. Ratno vrijeme zaista je promijenilo ne samo način života, već i same ljude. Stanovnici Zagreba prionuli su na posao, uključivši se maksimalno u humanitarni sustav.

Malo ledeno doba: proizvodnja vina i piva – PODCAST

Austrija, Njemačka, Velika Britanija i brojne druge europske države danas su nacije piva, a stanovnici SAD-a su čak i danas u razdoblju iznimne globalizacije prilično veći potrošači piva u odnosu na vino. Međutim, upravo su spomenute europske Zemlje tijekom srednjeg vijeka bile primarno potrošači vina. Današnje stanje oblikovale su klimatske promjene koje su zadesile Zemlju prije oko petsto godina.

Djetinjstvo i emocije u predmodernom razdoblju

Ariès je zaključio kako je djetinjstvo društvena konstrukcija koja kao zasebno razdoblje u čovjekovom životu ne postoji sve do 17. stoljeća. Djeca su prema njegovoj tezi ulazila u svijet odraslih odmah po prestanku dojenja, trenutka od kojeg su mogla preživljavati bez majke ili dojilje. Međutim, u novije vrijeme Arièsova je teza uspješno pobijena. Istraživanja su ukazala na nedostatak Arièsovog korištenja izvora, tj. na njihovo površno čitanje.

Toma Erdődy – kako je stvoren nacionalni heroj

Uz Petra Zrinskog, Frana Krstu Frankopana i Nikolu Šubića, jedan od ranonovovjekovnih nacionalnih heroja je i Toma II. Erdődy, znameniti junak čiji je mit preživio brojne povijesne kontekste i (re)vitalizirao se u više pisanih, slikanih i klesanih medija. Naposljetku, Erdődyjev mit postao je jednim od ključnih nacionalnih ideologema devetnaestostoljetnog nacionalnog romantizma.

Bludni obrt: bludilišta i prostitucija na prijelazu stoljeća

Iako je bludni obrt bio toleriran, bludilišta nisu smjela biti smještena u blizini crkava, škola i javnih i znanstvenih ustanova. Nastojalo ih se smjestiti u zabitne predjele grada uz strogu kontrolu radi sigurnosti posjetitelja. Vodilo se i računa o remećenju javnog reda i mira te su stoga svi ulični prozori na kućama bludilišta morali biti prekriveni zavjesama, a bludnice se nipošto nisu smjele naslanjati na prozore. Dapače, kod provjetravanja sobe morale su čak boraviti u stražnjim prostorijama.

Rakija ili voda života: kako smo je počeli proizvoditi – PODCAST

“Aqua vitae” ili voda života, ime je koje je tijekom srednjeg vijeka i renesanse korišteno za destilirane likere, čudnovati lijek ranomodernog razdoblja koji se prepisivao za sve moguće poteškoće koje su napadale čovjekov duh i tijelo. Prema Hieronymusu Brunschwigu, brandy je svojom ljekovitošću mogao produžiti životni tijek što objašnjava i korištenje naziva „aqua vitae“.

Zašto je Matija Gubec bio smaknut na toliko nemilosrdan i atipičan...

Juraj Doža bio je okrunjen užarenom željeznom krunom, njegovo tijelo bilo je rastrgnuto užarenim željeznim kliještima, a njegovi suradnici morali su jesti ostatke njegova tijela ili su bivali ubijeni pred njim. Na koncu je bio još živ spaljen na užarenom željeznom prijestolju, a njegovo tijelo bilo ja raščetvoreno i preneseno u razne dijelove kraljevstva kao upozorenje. Gupčevo smaknuće bilo je izvršeno na sličan način. Nataša Štefanec dala je do sad neistraženu i nenapisanu kulturalnu analizu Gupčeva mučenja i smaknuća postavljajući i odgovarajući na pitanje - zašto je Gubec bio smaknut na toliko nemilosrdan i zvjerski način?