Nakon tzv. primitivnog komunizma, robovlasničko društvo drugi je stadij u razvoju materijalnih uvjeta koje su definirali Marx i Engels. Iako je takav tip društva ispunjen negativnim obilježjima, u marksističkoj teoriji on je ipak jedna od nužnih stepenica koje vode prema posljednjoj fazi komunizma.

Upućujemo vas na video u kojem TheFinnishBolshevik (koji inače vodi i svoj blog), na temelju udžbenika iz političke ekonomije koji je izdao Ekonomski institut Akademije znanosti SSSR-a, objašnjava marksistički pogled na razloge nastanka i nestanka ropstva te koje sve klasne razlike izaziva njegovo pojavljivanje. Najveći dio videa posvećen je rimskom razdoblju te ulozi koju je ropstvo imalo u njegovoj ekonomiji, sve do razdoblja kada ropstvo gubi na važnosti i počinje se razvijati novi sustav kolonata. Video je svakako zanimljiv zato što je temeljen na udžbeniku koji je prvi put tiskan 50-ih godina prošlog stoljeća pa je moguće dobiti uvid u sovjetski pogled na antičku prošlost, stoga vam ga ovim putem preporučujemo.