Početna Tagovi Elizabeta Kotromanić

Tag: Elizabeta Kotromanić

Smrt Elizabete Kotromanić u svjetlu političke propagande kasnog srednjeg vijeka

Smrt kraljice Elizabete Kotromanić u kontekstu Protudvorskog pokreta Događaj koji se u hrvatskoj historiografiji naziva Protudvorski pokret nije nepoznanica. Riječ je o pobuni većinski slavonskih velikaša, priora ivanovaca u samostanu Vrana, Ivana od Paližne i slavonskog bana Stjepana Lackovića. Pokret je pokrenut uslijed događaja nakon smrti kralja Ludovika I. Anžuvinca (1342.-1382.). Naime, kralja je naslijedila njegova maloljetna kćer Marija, a...